San Francisco Botanical Garden, jeden z najbardziej różnorodnych ogrodów na świecie. Na 55 akrach rośnie ponad 8000 różnych rodzajów roślin z całego świata. Łagodne temperatury, mokre zimy i suche lata, w połączeniu ze słynną nadmorską mgłą San Francisco, zapewniają dobre warunki klimatyczne, które istnieją w kilku innych ogrodach botanicznych na świecie. Ze względu na specyficzny mikroklimat, ogród botaniczny w San Francisco jest w stanie odtworzyć warunki wysokich lasów tropikalnych centralnej i południowej Ameryki i Azji południowo - wschodniej. Głównie ze względu na te walory przyrodnicze, ogród botaniczny w San Francisco jest znany ze swoich wyjątkowych, różnorodnych i znaczących kolekcji botanicznych. Jest tutaj również rezerwat bizonów.