Normalna woda z kranu, przykładowo o pH = 7, jest mniej więcej neutralna w skali pH od 0 do 14. Jeśli zmierzymy jej potencjał oksydacyjny (ORP) za pomocą odpowiedniego przyrządu, pokaże on wartość ok. +400 do +500 mV. Jako, że ma dodatni potencjał redox, może chwytać elektrony i utleniać inne cząsteczki. Natomiast woda jonizowana poddana redukcji ma ujemny potencjał redox wynoszący ok. -250 do -350 mV.  Oznacza to, że woda ta zawiera znaczną ilość elektronów, które można przekazać „złodziejowi elektronów” – aktywnemu tlenowi.  Zanim dokładniej omówimy właściwości wody jonizowanej, przyjrzyjmy się, co się dzieje w jonizatorach wody. Czytaj więcej...